Help

Contact US

무엇이든 물어보세요!

BIX에 대해 궁금하신게 있나요? 언제 어디서든 전시 사무국 및 해외 네트워크로 연락주세요.


BIX 참가 문의

전시・후원・파트너링・오픈 이노베이션 문의


RX Korea (Reed Exhibitions Korea Ltd.)

                                         ☎ 02-561-6169
                                         ✉ [email protected]

컨퍼런스・회원사  문의


한국바이오협회

                                            ☎ 031-628-0027
                                            ✉ [email protected]